โลโก้เว็บไซต์ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 3 กุมภาพันธ์ 2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา