โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ :
NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง... >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 - พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 - อังคาร 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center)
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


กำหนดการทดสอบหลักสูตรมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL รุ่น 3)
พุธ 22 มิถุนายน 2559 - พุธ 22 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 - ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยาบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  >> อ่านต่อ


ผู้บริหารร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 - พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
อังคาร 19 เมษายน 2559 - อังคาร 19 เมษายน 2559

สถานที่ : มทร ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานพ่อปู่และลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ    เวลา ๐๘.๓๐ น.    สักการะองค์พ่อปู่เทพนครราช    เวลา ๐๖.๐๐ น.    กิจกรรมแข่งลาบ    เวลา ๑๗.๐๐ น.    ดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกศส โทร ๐๕๓-๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๑๖๐๐,๑๖๐๑ >> อ่านต่อ


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 - ศุกร์ 1 เมษายน 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง
>> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 38 ทั้งหมด 38