ชื่อหัวข้อข่าว : รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดของข่าว : ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะรับสมัคร อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

ตำแหน่ง : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง 52000

คุณสมบัติ
1. เป็นชาวต่างประเทศ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์จะพิจาณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ
โทร. 053 - 921444 ต่อ 1001
โทร. 081 - 8825274

Position : English Teacher
Working Location : Rajamangala University of Technology Lanna (Lampang Branch)
200 M 17 Paholyotin Road Tumbol Pichai Amphur Muang Lampang 52000

Qualifications
1. English Native Speaker
2. Minimum of BA degree
3. Professional experience

Contact Person : Dr. Yoopayao Daroon
Tel. 053 - 921444 Ex 1001
081 - 8825274
วันเวลาป้อนข่าว : 16 ต.ค. 51 [16:05:42]     วันเวลาแก้ไขล่าสุด : 16 ต.ค. 51 [16:05:42]
ประเภทของข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
ผู้ที่ป้อนข่าว :
ผู้เขียนข่าว : กองประชาสัมพันธ์
ผู้ถ่ายภาพ : -
ไฟล์ประกอบข่าว : ไม่มี

รูปภาพประกอบข่าว :
ไม่มี