ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร สันกลกิจ
ประเภทบุคลากร :
แนะนำตัวเอง :
ตำแหน่งทางวิชาการ/ราชการ : อาจารย์อัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา และสาขา :
ประวัติการศึกษา/อบรม :
ประวัติการทำงาน :
บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง :
งานวิจัยที่กำลังสนใจ :
ความเชี่ยวชาญ :
สถานที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ : 0869233003
ที่อยู่อีเมล์ :
เว็บไซต์อ้างอิง : http://www.rmutl.ac.th/sasisun/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี