โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา