โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มทร.ล้านนา  | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา