โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ลำปาง | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง