โลโก้เว็บไซต์ ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี