โลโก้เว็บไซต์ อภิญญา พูลทรัพย์ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

 ผู้เขียน : อภิญญา พูลทรัพย์

มทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2560
ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการ"ดอยสวยด้วยพฤกษา" เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธ์พืชและสร้างความสวยงามให้แก่ภูมิทัศน์โดยรวมของดอยสุเทพและปรับปรุงทัศนียภาพตลอดเส้นทางขึ... >> อ่านต่อ


การประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมหารือของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จั... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ ข่าวบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการสรรหา หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา  I >> อ่านต่อ


นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560  https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress   >> อ่านต่อ


อาจารย์นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างเหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกลำไย และพบว่ามีปริมาณผลผลิตออก... >> อ่านต่อ
การบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

การสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 107/2560 วันที่ 7  กรกฎาคม 2560  โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ”โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 53