โลโก้เว็บไซต์ ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา คืนที่ 6 | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี