โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาคณาจารย์และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

ประชุมสภาคณาจารย์และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา