โลโก้เว็บไซต์ MOU กับ ม.สุภานุวงศ์ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี