โลโก้เว็บไซต์ อุ่นเครื่องworld skills | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี