โลโก้เว็บไซต์ 29-08-2560 ดื่มนมชมบอล ครั้งที่ 3 | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

29-08-2560 ดื่มนมชมบอล ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนาขานรับนโยบาย สสส.เชียร์บอลปลอดแอลกอฮอล์
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดกิจกรรม "ดูบอลงานวัด ครั้งที่ 3" โดยการสนับสนุนโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล...