โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 กำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-17 มีนาคม 2560 บัดนี้การรับสมัครได้ครบกำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลยประจำตัวผู้สมัครดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (คลิกดูรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร)