โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ : สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ ยืม-คืน 15-18 ส.ค.60 (เพื่อปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ) | งานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

ประกาศ : สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดบริการ ยืม-คืน 15-18 ส.ค.60 (เพื่อปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้