โลโก้เว็บไซต์ คุณพจน์ สันชุมภู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : คุณพจน์ สันชุมภูกำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒”
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการ  “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ  ห้องนิทรรศการ ๑  ศูนย์แสดงสินค้าฯ นานาชาติ เชียงใหม่ ************************************************************* >> อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 1 พฤษภาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 >>> DOWNLOAD <<< >> อ่านต่อ


แบบฟรอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญลงชื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง  Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่อลงทะเบียน >> อ่านต่อ


เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์เจ้าหน้าที่  มทร.ล้านนาทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนาทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในหัวข้อ   “ความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)” “หลักสูตรนักบินโดรน(Drone) เพื่อการเกษตร “การแปลเอกสารทางธุรกิจเบื้องต้น >> อ่านต่อรับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  รับสมัครนักศึกษาช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10 หน้าที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 25


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา