โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายพิเศษ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี ปี 2563) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

การบรรยายพิเศษ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี ปี 2563)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กรกฎาคม 2563 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : สวพ.