โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย วีรภัทร กันแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนาเชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย