โลโก้เว็บไซต์ ธนพล มูลประการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 ผู้เขียน : ธนพล มูลประการ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์์เข้าร่วมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพของนักศึกษา ด้วยจิต คารวะ คุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประศาสตร์ วิชาความรู้                                      ในการนี้ท่านอธิการบดีฯ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงาม สืบทอดมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงควา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1