โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 วันที่ : 2017-11-23

แจ้งการปิดและปรับปรุงถนนบริเวณอาคาร C1 และอาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด มีโครงการปรับปรุงถนนบริเวณอาคาร C1 และอาคาร C2 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560  รวมระยะเวลา 60 วัน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคลากรเพื่อทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก Cr. รูปภาพ by กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1