โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 วันที่ : 2018-01-23

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอยสะเก็ด แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
อังคาร 23 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.30 น.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงย้ายจุดตั้งอุปกรณ์ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 8 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ดับไฟ ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดจ่ายระบบจำหน่าย ข้างโรงแรียนบ้านแม่ดอกแดง ถึง ปลายสายบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน โปรดตรวจสอบสวิทซ์ตัดเมนกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1