โลโก้เว็บไซต์ 05-12-62 วันพ่อแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

05-12-62 วันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันค...