โลโก้เว็บไซต์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้16-06-63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้16-06-63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระรา...