โลโก้เว็บไซต์ 10-6-64 นศ.ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

10-6-64 นศ.ชนะเลิศการประกวดออกแบบบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดนักศึกษา สถาปัตยกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ระดับภาคเหนือ คว้าตั๋วเข้ารอบประกวดต่อระดับประเทศ
           นายสิรวิชญ์ จำนงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชนะเลิศการประกวดผลงาน SAV(F...