โลโก้เว็บไซต์ การเสวนาคนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

การเสวนาคนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดมทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจาก 6 พื...