โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อผลงานส่งนำเสนอรูปแบบ Oral/Poster Presentation ตามหัวข้อดังนี้

1. ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ

2. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งประวิติศาสตร์

4. ด้านพลังงานและสมาร์ทกริตเทคโนโลยี

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านวิจัยประเมินผล ศึกษาพฤติกรรม

7. ด้านเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ ติดต่อสอบถามที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8715

E-mail: nrc@nu.ac.th

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม