โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Real Team

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษานักศึกษาชมรม Automotive Technology สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในนามทีม Real Team ที่สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Best Improvement ประเภท Student Formula (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) และ ได้คะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด 36 ทีม ระดับประเทศซึ่ง ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีและผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดีและอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ นำนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าพบและรายงานผลการแข่งขัน โอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจนได้รับรางวัลมาครองและขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากเวทีการแข่งขันมาปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานในชีวิตต่อไป

นักศึกษาทีม Real Team ประกอบด้วย

นายณัฐกฤต นิธิสมบัติ นายกรมิษฐ อมตวณิชกุล นายกานต์ชนก แปงสี นายชัยวัฒน์ เทพวงศ์

นายชัยชนะ สอนแก้ว นายวิสิษฐ์พล แสนคำปา นางสาวพรปวีณ์ แก้วประเทศ

นางสาวสุวิกา อินทรสงวน นายปฏิภาน แสงแดง

โดยมีอาจารย์สวัสดิ์ กีไสย์ และอาจารย์นาวี นันต๊ะภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา