โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ตุลาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและใกล้เคียงร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สำหรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, ส่วนจัดการต้นน้ำ, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 17, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก, สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่, ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่, ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม-เนื้อ เชียงใหม่,ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานองค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน), สวนรุกชาติห้วยแก้ว,สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์, สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่, สถานีวิจัยดอยปุย, บริษัท มารินสเคป (ประเทศไทย) จำกัด (ซู อควาเรียม) สำหรับในเดือนพฤศจิกายนสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟในครั้งต่อไป