โลโก้เว็บไซต์ รับมอบรถฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

รับมอบรถฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแมน  ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกขอบคุณ นายเกษม  กันเกตุ ที่มอบรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA COROLLA EE90 จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการฝึกนักศึกษาให้มีทักษะออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

 

ภาพ-ข่าว โดย อ.ประเทียบ พรมสีนอง