โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการปิดและปรับปรุงถนนบริเวณอาคาร C1 และอาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

แจ้งการปิดและปรับปรุงถนนบริเวณอาคาร C1 และอาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 12 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด มีโครงการปรับปรุงถนนบริเวณอาคาร C1 และอาคาร C2 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560  รวมระยะเวลา 60 วัน

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาและบุคลากรเพื่อทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก

Cr. รูปภาพ by กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา