โลโก้เว็บไซต์ การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปศาสตร์ มกาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia และ International Islamic University College Selangor (KULS) and IPN Education Group ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ "Understanding Regional and Global Integration on Humanities and Social Sciences" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ichiss.upnm.edu.my/index.php วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ The Royale Chulan Kuala Lumpur, Malaysia

 

รายละเอียด >>