โลโก้เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอยสะเก็ด แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ดอยสะเก็ด แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1859 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.30 น. 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงย้ายจุดตั้งอุปกรณ์ตัดจ่ายระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 8 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ดับไฟ ตั้งแต่ อุปกรณ์ตัดจ่ายระบบจำหน่าย ข้างโรงแรียนบ้านแม่ดอกแดง ถึง ปลายสายบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน โปรดตรวจสอบสวิทซ์ตัดเมนกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน