โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ขอเชิญชมกิจกรรมนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา และ นักศึกษาจากต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Social Innovation จากนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic  และ Kanazawa Institute of Technology ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลานหน้าลิฟแก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอความคิด ความเห็นและความรู้ ในการร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน