โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คืนความสดใสสู่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คืนความสดใสสู่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมโครงการจิตอาสา  พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตามโครงการหน่วยพระราชทานและ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2561 ณ กองอำนวยการโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม  

             กิจกรรมดังกล่าวฯ โดยจะทำการขุดลอกและพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปทั้งนี้ กำหนดการทั้งหมด 7 วัน มีดังนี้
1) วันที่ 21 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 1 ตั้งแต่  ถนนสุขเกษมซอย 7 ถึงสะพานทางหลวงที่ 11 และประตูน้ำหลัง โรงพยาบาลลานนาถึงประตูน้ำแม่ปิง ระยะทาง 2,040 เมตร
2) วันที่ 22 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่สะพานทางหลวงที่ 11 ถึงประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ระยะทาง 104 เมตร
3) วันที่ 23 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 3 เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำ โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถึงสะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ระยะทาง 438 เมตร
4) วันที่ 24 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานพัฒนาช้างเผือก ซอย 1 ถึงสะพานหมื่นด้านพร้าคต ระยะทาง 413 เมตร
5) วันที่ 25 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วง 5 เริ่มต้นแต่คลองแม่ข่าส่วนแยกลำเหมืองกาง ถึงถนนอัษฎาธร ระยะทาง 251 เมตร
6) วันที่ 26 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 6 เริ่มตั้งแต่ สะพานหมื่นด้ามพร้าคต ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 332เมตร
7) วันที่ 27 มีนาคม 2561 พัฒนาช่วงที่ 7A หลังร้านเด่นชัยเทรดดิ้ง ถึงถนนรัตนโกสินทร์ ถนนมหิดล ระยะทาง 233 เมตร และช่วงที่ 7B เริ่มจากถนนรัตนโกสินทร์ถึงถนนมหิดล ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร โดยจะล่องเรือเก็บขยะ และทาสีสะพาน 12 จุด จังหวัดเชียงใหม่