โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้  KM DAY 2018  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ให้แก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีการดำเนินการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท วันที่ 15 สิงหาคม 2561