โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ผลงานคณาจารย์และนักศึกษา เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทาน ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อยู่ในลำดับที่ 12 เริ่มตั้งขบวนบริเวณคูเมืองด้านในตรงข้ามวัดทรายมูลเมือง และจะเคลื่อนขบวนย้อนไปยังช่วงประตูท่าแพ-ถนนท่าแพ-แยกวัดแสนฝาง-แยกอุปคุต-แยกนวรัตน์ตะวันตกเลี้ยวซ้าย-ถนนไปรษณีย์-ที่ทำการจราจร-ตลาดดอกไม้-แยกนครพิงค์ตะวันตก-เจดีย์ขาว-เทศบาลนครเชียงใหม่

                โดยขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษาได้ร่วมกันตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม มีความยาวทั้งสิ้น100 เมตร แบ่งขบวนออกเป็น 6 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “มังคละราชา ใตจ้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์” ซึ่งมีความเป็นมาโดยย่อดังนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนามอันหมายถึงมงคลแห่งพระราชา ได้จัดขบวนกระทงโดยใช้สัญลักษณ์ อันเป็น “มงคล” ไว้พรั่งพร้อม นั้นคือช้างเผือก อันเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ กอปรกับเชียงใหม่เป็นดินแดนที่มีช้างเป็นสัตว์คู่เมืองมาแต่โบราณ ได้ทูนพระปรมภิไธย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี ไว้เหนือเกล้า  (ภาพประกอบข่าวจากขบวนแห่งกระทงใหญ่ ปี 2560)