โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริติช เคานซิล จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย RESEARCHER CONNECT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ เทคนิคด้านการสื่อสารและนำเสนอโครงการ ผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรของ บริติช เคานซิล สหราชอาณาจักร เพื่อยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการวิจัยไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 


เปิดรับสมัครอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม Researcher Connect ปี 2019 

 • กรุงเทพโรงแรม Mandarin 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2019
 • หาดใหญ่โรงแรม Centara 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2019
 • เชียงใหม่โรงแรม Holiday Inn 6 - 8 มีนาคม 2019 ***
 • ขอนแก่นโรงแรม Avani 10 - 12 มีนาคม 2019

หัวข้ออบรม

 • Know your audience
 • Persuasive Proposal
 • Persenting with Impact
 • Academic Collaboration

เกณฑ์ผู้สมัครเข้าร่วม

ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ และต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

 • ได้รับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 • เป็นบุคลากรประจำในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบได้ที่ ลิ้งค์นี้ 
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือคะแนนสอบ IELTs 5.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่ได้รับปริญญาเอกจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)
 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมโครงการตลอดสามวัน และสามารถส่ง VDO เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยหลังเสร็จสิ้นการอบรม

Researcher Connect เปิดรับสมัครอบรมสำหรับอาจารย์และนักวิจัย

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายวิทยาศาสตร์ได้ที่ โทรฯ 02 657 5633 หรือ อีเมล newtonfund@britishcouncil.or.th