โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ขอเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกขปยโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ” และการแสดงดนตรีจากวงอีกา ของน้องๆเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มทร.ล้านนา  

 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อและเด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โดยสามารถร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและปัจจัย ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละพื้นที่