โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลการเดินทาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ข้อมูลการเดินทาง


รถบริการของมหาวิทยาลัย (รถโดยสารปรับอากาศ)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดเตรียมรถโดยสารปรับอากาศ (รถบัส 40 ที่นั่ง) เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560  ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางเดินรถเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560


รถโดยสารสาธารณะ (รถเหลืองสองแถว)


รถโดยสารสาธารณะจะให้บริการระหว่างสถานีขนส่งช้างเผือกและมทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เวลา 08.00 น. – 18.00 น. (ทั้งไปและกลับ) จุดจอดรถโดยสารสาธารณะจะอยู่อาคาร C2 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รถโดยสารประจำทางสีเหลืองเส้นทางตลาดวโรรส - มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด (จุดจอดบริเวณเชิงสะพานลอยคนข้ามตรงข้ามตลาดดอกไม้สด)สามารถสังเกตป้ายแสดงจุดจอดสีเหลือง ตัวอักษร สีดำ "ม.ราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ป่าค่า ป่าไผ่ ป่าไม้แดง"  ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 17.30 น.รถส่วนตัว


แบบที่ 1 : มีระยะทาง 36.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที


 • จาก มทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน) ไปตามถนนห้วยแก้ว
 • ถึงสี่แยกภูคำ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน
 • ถึงสี่แยกสนามกีฬา700ปี ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนสมโภชเชียงใหม่700ปี เบี่ยงทางขวาเข้า อุโมงค์ลอด และไปตามถนนสมโภชเชียงใหม่700ปี ผ่านสี่แยกรวมโชคมีชัย
 • ถึงสี่แยกแม่คาวสะอาดใส ให้เลี้ยวซ้ายไปตามไปถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ผ่านสี่แยกแม่กวง
 • ถึงทางแยกเข้าอำเภอดอยสะเก็ด ให้เลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอดอยสะเก็ด
 • ถึงสี่แยกทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข1014 ระยะทางประมาณ 900 เมตร (ผ่านที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด)
 • เลี้ยวซ้ายตรงแยกทางไปวัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา)
 • ถึงทางแยกให้เลี้ยวขวา ไปตามถนน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (ผ่านร้านPAPA’S GARDEN COFFEE)
 • ถึงทางแยกเข้าวัดชัยประดิษฐ์ ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามถนน ข้ามคลองชลประทาน ไปตามถนน ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร (ผ่านร้านกาแฟ 8 O’CLOCK COFFEE)
 • ถึงทางแยกเลี้ยวขวา ไปตามถนนและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3044 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ไปตามถนนประมาณ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จึงถึงจุดหมายด้านซ้ายมือ

แบบที่ 2 : มีระยะทาง 31.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 52 นาที


 • จากมทร.ล้านนา เชียงใหม่(เจ็ดลิน) ไปตามถนนห้วยแก้ว ผ่านสี่แยกภูคำ จนถึงสี่แยกรินคำให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเชียงใหม่-ลำปาง
 • ถึงสี่แยกศาลเด็ก ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
 • ไปตามถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ผ่านสี่แยกแม่คาวสะอาดใส ผ่านสี่แยกแม่กวง
 • ถึงทางแยกเข้าอำเภอดอยสะเก็ด ให้เลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอดอยสะเก็ด
 • ถึงสี่แยกทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข1014 ระยะทางประมาณ 900 เมตร (ผ่านที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด)
 • เลี้ยวซ้ายตรงแยกทางไปวัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา)
 • ถึงทางแยกให้เลี้ยวขวา ไปตามถนน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (ผ่านร้านPAPA’S GARDEN COFFEE)
 • ถึงทางแยกเข้าวัดชัยประดิษฐ์ ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามถนน ข้ามคลองชลประทาน ไปตามถนน ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร (ผ่านร้านกาแฟ 8 O’CLOCK COFFEE)
 • ถึงทางแยกเลี้ยวขวา ไปตามถนนและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3044 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ไปตามถนนประมาณ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จึงถึงจุดหมายด้านซ้ายมือ