โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและคชจ.ในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารไม่เป็นข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมทร.ล้านนา เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและคชจ.ในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้บริหารไม่เป็นข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวคัทรียา ไชยน้อย จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา