โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

heart วันที่ 25 กันยายน 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

       อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก นำทีมคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 1 - 4  บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่าย

: อาจารย์อุ่นอารี ตลาดเงินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา