โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

1. ระดับ ปวช. และปริญญาตรี ติดตามรายละเอียดได้ที่ 

http://entrance.rmutl.ac.th/home/


2. ระดับ ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม (โครงการร่วมมิชลิน)
ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://goo.gl/xESBtQ


Copy short URL

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 053 266 516 ต่อ 2130 , 2012 

โปรดติดต่อ ==> เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 093 - 318 - 1316