โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 38708 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 
ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2565
 

สมัครออนไลน์ได้ที่ ===============>  

ประกาศรายละเอียดและกำหนดการ ==> 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน      

NEW !! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ 1 โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.

   

 

--------------------------------------------

 

 

ค่าบำรุงการศึกษาระดับปวช. ประจำปี 2566 (ไม่รวมค่าหอพักนศ.)

 

Copy short URL

วุฒิการศึกษาที่รับเข้า

 

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 082-708-6800

 

                   

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา