โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 12178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

1. TCAS 5 ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ติดตามรายละเอียดได้ที่  => TCAS5 ป.ตรี เมคคาทรอนิกส์

 

Copy short URL

แผนที่การเดินทางมายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

สอบถามเส้นทางโทร : 053 266 516 ต่อ 2130 , 2012 

โปรดติดต่อ ==> เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 093 - 318 - 1316

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา