โลโก้เว็บไซต์ ประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 6180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่  ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างรับสิทธิประโยชน์ "กรณีสงเคราะห์บุตร" ผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ได้มีการผูกกับบัญชีธนาคารที่สมัครใช้บริการ "พร้อมเพย์" เท่านนั้น  โดยตรวจสอบรายชื่อ  และสแกนคิวอาร์โค๊ดตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด้านล่างนี้

enlightenedภายในวันที่  31  มกราคม 2565 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา