โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๐ ผู้สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการซ้อมย่อย

ส่วนกลาง(เชียงใหม่)    วันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  *วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า                               นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

เชียงราย                  ๑๑ – ๑๒ มีนาคม๒๕๖๐ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา เชียงราย

ลำปาง                     ๑๐ – ๑๑ มีนาคม๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

น่าน                        ๑๓ มีนาคม๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน

ตาก                        ๓ - ๔ มีนาคม๒๕๖๐ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก

พิษณุโลก                 ๑๐ มีนาคม๒๕๖๐ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก