โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ได้รับรางวัล The Best Poster Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ได้รับรางวัล The Best Poster Awards ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา