โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ start up รุ่น 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ start up รุ่น 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ start up รุ่น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  Start Up  ปี 2559  หลักสูตร ระดับเบื้องต้น สำหรับผู้มีพื้นฐานองค์ความรู้ธุรกิจไม่เพียงพอ รุ่นที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา