โลโก้เว็บไซต์ วงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวงดนตรีน้องใหม่จากราชมงคลล้านนา คว้าแชมป์ To Be Number One Music Contest 2016
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสากล “To Be Number One  Music Contest 2016” ขึ้น โดยมี ตัวแทนนักศึกษา จากสถา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา